Przewodnik Turystyczny - Twoje Wakacje i Podróże Marzeń

Europa | Ameryka Północna  | Ameryka Południowa | Azja | Australia i Oceania | Afryka  | Strona Główna

AMERYKA POŁUDNIOWA
 

Wybierz Państwo

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Gujana, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Urugwaj, .Wenezuela

 

PERU
Flaga Peru


Ważniejsze Dane:
Powierzchnia: 1 285 220 km2
Ludność: 29,2 mln.
Stolica: Lima
Ważniejsze Miasta: Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura
Język Urzędowy: hiszpańsk, keczuai i ajmara
Religie: chrześcijaństwo
Waluta: Sol
Średnia Temperatura:
Latem (styczeń); 35 °C
Zimą: (czerwiec): 20
°C
 
Atrakcyjność Turystyczna:
Gwiazdki
 
Galeria Zdjęć z Peru
Zdjęcia z Peru
 
Peru, Filmy i Atrakcje Turystyczne

Atrakcje Turystyczne
Peru (Filmy)


 
Linki Sponsorowane
 
 
Przewodnik Turystyczno Informacyjny Po Peru "Twoje Podróże I Wakacje Marzeń".
Geografia i Klimat Peru / Historia Peru / Ludność i Gospodarka Peru / Wakacje i Podróże Po Peru / Lima / Cusco / Arequipa / Machu Picchu / Jezioro Titicaca / Biała Kordyliera / Montania / Zdjęcia z Peru / Atrakcje Turystyczne Peru / Znajdź Hotele w Peru

 

Przewodnik Po Peru

Geografia i Klimat Peru

Peru -
leży na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej i jest największym pod względem powierzchni krajem andyjskim. Wraz z Andami w Peru wyróżnia się trzy geograficzne regiony. Pierwszy z nich rozciąga się wzdłuż wybrzeży Pacyfiku i jest to nadmorski pas nizin (Costa), który osiąga w północnej części 150 km szerokości. Znajduje się tam pokryta w dużej mierze piaskami wydmowymi pustynia Sechura. W środkowej części Peru pas nizin ma zaledwie kilka kilometrów szerokości, a w części południowej aż do Pacyfiku opada stromą krawędzią Kordyliera Nadbrzeżna, która osiąga w najwyższym wzniesieniu 1725 m n.p.m.
Drugi region geograficzny Peru to Andy Peruwiańskie (Sierra). Są one dość silnie rozdzielone dolinami rzek i tworzą głębokie kaniony. Najgłębszy na świecie - Kanion Colca - posiada 3400 m głębokości i 100 km długości. Najwyższym szczytem peruwiańskich Andów jest Huascara, który osiąga 6768 m n.p.m. W południowej części gór znajduje wraz z płaskowyżem Altiplano jezioro Titcaca. Jezioro to ma pochodzenie tektoniczne, natomiast teren, na którym się ono znajduje, do dnia dzisiejszego jest aktyny sejsmicznie. W zachodnim regionie Koldyriery Wulkanicznej położona jest dolina Andagua, gdzie znajduje się 86 kraterów wulkanicznych. Najbardziej rozległą i trzecią krainą Peru jest Selva. Jest to pas podgórzy i równin, które stanowią część Niziny Amazonki. Region ten jest oddzielony od wybrzeża pasmami Andów. Zajmuje on wschodnią część Peru oraz ok. 60% powierzchni kraju. Większa część Peru należy do dorzecza rzeki Amazonki, której źródła znajdują się w Andach. Za jej początkowy odcinek uważa się Maranów, a następnie po połączeniu z Ukajali płynie na wschód przez Brazylię do Atlantyku. Rzeki, które dopływają do Pacyfiku są krótkie i często mało zasobne w wody. Duża część z nich nie dociera do oceanu, ponieważ traci wody w pustynnych piaskach suchego wybrzeża.

Największym naturalnym zbiornikiem wodnym w Ameryce Południowej, jest bezodpływowe jezioro Titcaca (powierzchnia 8100 km2, głębokość 304 m). W Peru występują ogromne bogactwa fauny i flory. Znajdują się tam bowiem prawie wszystkie znane na kuli ziemskiej formacje roślinne. Natomiast pod względem różnorodności gatunków ptaków i ssaków Peru zajmuje odpowiednio drugie i trzecie miejsce na świecie. Najcenniejszą dla ludności Peru jest wiecznie zielona tropikalna puszcza amazońska, położona we wschodniej części kraju. Występują tam liczne gatunki drzew, jak mahoniowiec, kauczukowiec, palisander, heban, cedr, balsa czy drzewo chinowe. Zupełnie inny andyjski krajobraz jest na terenie Parku Narodowego Huascara, znajdujący się w Kordylierze Białej. Charakteryzuje się on rzeźbą wysokogórską, lodowcami i jeziorami. Innym parkiem jest położony na terenie Kordyliery Wschodniej, Park Narodowy Manu, który chroni krajobraz górskiego lasu mglistego i równikowego.

Klimat Peru - Peru jest położone w strefie klimatu równikowego oraz podrównikowego. Czynnikiem, który go kształtuje jest wysokość nad poziomem morza oraz wpływ zimnego Prądu Peruwiańskiego. Wpływa on także na to, że wybrzeża są chłodne (średnia temperatura 15°C), obszar jest suchy, a wilgoć dostarczana jest głównie przez mgłę. Na terenie wybrzeży Peru, w związku z globalnymi zmianami klimatycznymi, okresowo występuje zjawisko El-Nino. Powoduje to odwrócenie kierunku płynięcia zimnego prądu peruwiańskiego oraz zastąpienie go ciepłymi wodami, które pochodzą ze strefy równikowej. Zjawisko to doprowadza do zaburzenia naturalnych cykli występujących w przyrodzie. Klimat górski występuje w Andach, a charakteryzuje się piętrowością. W najwyższych partiach gór średnia temperatura osiąga wartości do 2-6°C. Bardzo wysokie sumy opadów, które przekraczają 2500 mm rocznie występują w regionie Selvy. Tam to, średnia temperatura powietrza utrzymuje się na poziomie 20°C przez cały rok. Na terenie Peru wyróżnia się siedem pięter roślinno - klimatycznych. Są to: chala, janca, puna, suni, guechua, junga, montana. W strefie piętra chala położona jest Costa, która osiąga 500 m n.p.m. Na wybrzeżu występuje klimat pustynny, który kształtowany jest przez Prąd Peruwiański. Na tym terenie prawie w ogóle nie notuje się opadów atmosferycznych, a średnie roczna suma wynosi 20-30 mm, natomiast temperatura wynosi 15°C. Pięcioma piętrami klimatycznymi charakteryzuje się region Sierra. Na piętrze janca średnia roczna temperatura wynosi od 0 do 7°C, natomiast roczna suma opadów wynosi 200-1000 mm. Piero Suni to obszary pomiędzy 3500-4000 m n.p.m. Panuje tam klimat chłodny, gdzie średnia temperatura powietrza wynosi od 7 do 10°C. Roczna suma opadów to granice od 700 do 800 mm. Piętro guechua charakteryzuje się klimatem umiarkowanym, gdzie średnia temperatura powietrza wynosi od 11 do 16°C. Dolna granica tego pasma przebiega na wysokości 2300 m n.p.m. Piętro Montana cechuje się klimatem gorącym i zarazem wilgotnym. Średnia roczna temperatur to granice pomiędzy 22 a 26°C, natomiast roczna suma opadów to ponad 3000 mm

Historia Peru

Najstarsze ślady obecności człowieka na terytorium dzisiejszego Peru, pochodzą z 18 tysiąclecia p.n.e. Pierwsi mieszkańcy tych ziemi byli koczownikami i zajmowali się myślistwem i zbieractwem. Z biegiem czasu plemiona te zaczęły przechodzić na osiadły tryb życia, co przyczyniło się do rozwoju rolnictwa. Początek nowej ery dla Peru charakteryzował się rozwojem kultur regionalnych, w których na bardzo wysokim poziomie stała ceramika, metalurgia i tkactwo. Najważniejsze wykształcone kultury to Machica (na północy) i Nazca (na południu). Po pierwszej z nich zostały budowle w kształcie piramid, grobowce i fragmenty dawnych systemów nawadniających. Po drugiej najbardziej interesującymi i zarazem tajemniczymi śladami kultury są gigantyczne linie, które przecinają płaskowyż i tworzą geometryczne wzory oraz zarysy postaci, zwierząt (widoczne jedynie z "lotu ptaka"). Okres pomiędzy 1200 a 1400 r. n.e. to epoka tworzenia państw i miast. Wtedy to powstały liczne królestwa, z których najbardziej znaczące były Chipu, Chachapoyas oraz Ica - Chincha. W XV w. jedno z nich, posiadające stolicę w Cuzco, rozpoczęło gwałtowną ekspansję i podbój militarny, co w konsekwencji doprowadziło do powstania wielkiego imperium Inków, nazwane Tahuantinsuyu, czyli Kraj Czterech Części. W tym czasie powstały monumentalne budowle kompleksów świątynnych i pałacowych, jak Machu Picchu, Pisca oraz Pachacamac. Zbudowane zostały także obronne twierdze: Sacsayuaman, Pucaran i Ollantaytambo. Państwo Inków istniało sto lat, a zostało podbite przez hiszpańskich najeźdźców. Pierwszymi konkwistadorami dowodził Francisco Pizzaro, który przybył do Peru w 1528 r. Wieloletnia wojna inkasko-hiszpańska rozpoczęta została w 1532 r. przez zorganizowaną zbrojną wyprawę hiszpańską oraz zabicie władcy Inków - Atahualpy. Efektem tej walki zbrojnej była całkowita zagłada kultury Indian, których zaczęto wykorzystywać do niewolniczej pracy w kopalniach i na plantacjach. W 1535 r. Pizzaro założył nową stolicę, Limę. Od tego czasu wicekrólestwo Peru nazwane było Nową Kastylią. Przez kolejne trzy wieki, Peru było traktowane jako zasobny skarbiec Hiszpanii, gdzie grabiono, niszczono osady i plądrowano i mordowano. Krwawo tłumione były liczne wybuchające bunty rdzennej ludności. Podczas walk wyzwoleńczych w Ameryce Południowej, Peru odzyskało niepodległość w 1821 r. Okres kolejnych lat nie był jednak latami pokoju, ponieważ toczyły się powstania, wojny i zatargi z sąsiednimi, nowo powstałymi państwami: Boliwia, Ekwador, Chile. Ta sytuacja nie polepszała się w następnym wieku. Następowały dyktatury, przewroty, a także rządy junt wojskowych. Powiększały się także problemy gospodarcze, które związane były ze słabą rozwiniętą ekonomią i wysokim zadłużeniem państwa. Z powodu etnicznego i ekonomicznego zróżnicowania społeczeństwa wzrastały konflikty społeczne. W 1990 r. po licznie przeprowadzonych reformach przez Alberto Fujimori, który w tym czasie przejął władzę, sytuacja w Peru znacznie zaczęła się poprawiać. W dziejach Peru swoją obecność zaznaczyli także Polacy. Po upadku powstania listopadowego i styczniowego, najliczniej przybywała na miejsce polska inteligencja. Do powstania wielu peruwiańskich budowli, dróg czy kolei przyczyniło się wielu inżynierów i architektów. Za przykład może posłużyć zaprojektowana i zbudowana przez Ernesta Malinowskiego w latach 1870 - 1871 najwyżej położona linia kolejowa świata, która osiągnęła wysokość 4816 m n.p.m. Znaczącym okazały się również dokonania Polaków w badaniach naukowych, na polu przyrodniczym, a także udział w walkach o niepodległość Peru.

Ludność i Gospodarka Peru

Ludności Peru - Peru jak i kultura jego mieszkańców jest zakorzeniona w ściśle w  tradycjach hiszpańskich i mieszkającej na tych terenach rdzennej ludności, chociaż wpływ mają na nią także etniczne grupy Azjatów i innych Europejczyków. Struktura etniczna Peru to;  Indianie stanowią 45% populacji kraju, Metysi 37%, a Biali (głównie potomkowie Hiszpanów) 15%. Szacuje się że około 73% obywateli Peru mieszka w miastach, a pozostałe 27 na terenach wiejskich. Główne miasta, z których każde ma ponad 200 tys. mieszkańców, to Lima (Stolica Peru), Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos, Chimbote, Cusco i Huancayo. Językiem ojczystym Peruwiańczyków jest hiszpański, jednak aż 17 % społeczności nadal zna stary język swoich dziadków, Keczua.

Gospodarka Peru - to przede wszystkim wydobycie i eksport bogactw naturalnych. Ze względu na warunki przyrodnicze, możliwość rolnictwa jest ograniczona. Wskazują na to grunty orne, które wynoszą tylko 3% powierzchni całego kraju. Produkcja nie jest więc wydajna, co doprowadza w konsekwencji do tego, że kraj w produkcji żywności nie jest samowystarczalny. Pomimo takiej sytuacji, Peru eksportuje pewne ilości bawełny, cukru oraz kawy. Jeden z najważniejszych regionów rolniczych, położony jest w północnej części wybrzeża, gdzie za pomocą sztucznie nawadnianych terenów uprawia się trzcinę cukrową. Surowiec ten stanowi podstawę rolniczej produkcji kraju. Pozostałe rośliny uprawiane są tylko na lokalne potrzeby żywieniowe. Na terenie wyższych regionów górskich dominuje hodowla owiec, lam i alpak. Wszystkie wymienione zwierzęta są jedynymi w czasach prekolumbijskich. Bogate w wartościowe gatunki drzew peruwiańskie lasy, dostarczają cennych eksportowych surowców. Pozyskuje się z nich m. In. kauczuk, chininę, mahoń i cedr. Taka nadmierna eksploatacja tych gatunków drzew, doprowadza do ich zniszczenia oraz niekontrolowanych wyrębów. Najważniejszym bogactwem Peru są zasoby surowców naturalnych, głównym z nich jest rud miedzi. Istotne miejsce w eksporcie zajmują również: ropa naftowa, uran oraz rudy żelaza. Peru zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem wydobycia srebra. Jest on także największym na terenie Ameryki Południowej producentem oraz eksporterem rud cynku, ołowiu i wolframu. Drugie miejsce zajmuje pod względem produkcji i eksportu rud miedzi, antymonu i molibdenu
.

 

 

Mapa Peru

Mapa Peru

Strój Ludowy Peru

Strój Ludowy Peru

Bóg Słońca Złota Statua Inków

Złoty Posąg Boga Słońca Inków

Dziewczynka Z Lamą z Plemienia Keczua

Keczua Peru

Podróże Po Peru - Co Zobaczyć I Gdzie Spędzić Wakacje w Peru?


Peru
to chyba jedno z najbardziej poszukiwanych i popularnych miejsc wakacyjnego wypoczynku ostatnich lat. Furorę jaką robi ten kraj wśród Polskich turystów jako miejsce wakacji, niewątpliwie zawdzięcza licznym atrakcją turystycznym, bogatej historii, w tym panującej tu niegdyś tajemniczej kulturze Inków. Peru słynie jednak na całym świecie z takich miejsc jak Machu Picchu, Miasta Cusco (dawna stolica państwa Inków) i Arequipa czy też słynnego Jeziora Titicaca. W Peru zatem każdy turysta znajdzie liczne atrakcje turystyczne oraz coś wyjątkowego dla siebie. Oprócz przygody jaka nas czeka podczas podróży po Peru, każdy turysta może również zasmakować relaksującego wakacyjnego wypoczynku w takich miejscach jak Callao, Lima, Talara czy Paita, które nie tylko oczarują nas oryginalną, hiszpańską architekturą, ale również świetną bazą rozrywkowo-rekreacyjną umiejętnie wkomponowaną w dziki krajobraz kraju. Mimo wszystko większość turystów zaczyna swoja podróż od wspomnianych wcześniej miejsc czyli stolica Lima, Machu Picchu, Cusco czy też zbocza wulkanu Arequipa.

Lima

Lima - powstała już w 1535 roku na wskutek wypraw geograficznych, mających miejsce w epoce odrodzenia. Lima otrzymała powszechną nazwę "Miasta Króli", i stanowi obecnie największy ośrodek turystyczny i gospodarczy kraju. To właśnie tutaj wszyscy turyści udający się na wakacje do Peru, zaczynają swoją podróż. Miasto pod wieloma względami jest niepowtarzalne. Charakterystycznym zjawiskiem dla Limy jest garua - mistyczna mgła, która dosyć często nawiedza stolicę i jej okolice. Do miejsc, które trzeba zobaczyć w Limie niewątpliwie zaliczyć trzeba  plac Plaza Mayor, pełen licznych zabytków i budynków instytucji państwowych, Pałac Arcybiskupi, główną ulicę Limy, Jiron oraz Pałac Rządowy. Atrakcją turystyczną Limy, która również należy zobaczyć to  okolice Kanału El Zanjon. To właśnie tutaj można podziwiać kursujące kolorowe stateczki wycieczkowe, a na brzegu spotkać gościnnych gospodarzy zapraszających  do swoich tawern i restauracji usytuowanych pod gołym niebem. Lima stanowi również miejsce skąd większość turystów udaje się pociągami w głąb kraju aby odkrywać wszystkie jego bogactwa i zasmakować niepowtarzalnej przygody.

Cusco

Cusco - to dawna stolica Inków, która po dziś dzień jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Peru. To tutaj znajdziemy liczne pozostałości budowli Inków i odkryjemy prawdziwy duch Peru. Niepowtarzalny charakter Cusco piętnuje fakt iż większośc jej mieszkańców używa prawie zapomnianego i starożytnego dialektu języka keczua, a samo miasto jest najstarszym ośrodkiem miejskim całej Ameryki Południowej. Główną ulicą Cusco jest plac Plaza de Armas wraz położoną na północno-wschodnich krańcach miasta ulicą Avenida Sol. Cusco oferuje nam bez wątpienia jedne z ciekawszych zabytków w stylu kolonialnym, liczne białe domy ozdobione jedynymi w swoim rodzaju wykonanymi okiennicami i rzeźbionymi drzwiami. Cusco dodaje uroku również samo położenie, jak i kolorowe (przeważnie czerwone dachy domów, które patrząc z daleka tworzą unikalną atmosferę miasta. Do najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów należą katedry Coricanchy, Santa Catalina  i Santo Domingo oraz liczne muzea miejskie; Museo de Arte Religioso i Museo de Historia Regional. Większość zabytków w Cusco, możemy podziwiać bezpłatnie i jedynie od nielicznych zabytków pobierana jest opłata wstępna. W pobliżu Cusco polecamy również udać się na zbocza Sacsahuaman, gdzie około 1438 roku, zbudowana została twierdza o potrójnej, zygzakowatej linii murów obronnych. Legenda donosi iż plan twierdzy kojarzony jest z paszczą pumy, a 22 zygzaki murów to jej zęby. Do innych zabytków wartych zobaczenia i znajdujących się w pobliżu Cusco należą pozostałości zabudowań Tambomachay, Skalne Sanktuarium Kenko, położona we wsi Cacha świątynia Wirakoczy w tym przede wszystkim liczne kościoły i klasztory a wśród nich kościół La Kampania.

Arequipa

Arequipa jest największym miastem w Peru tuż po jej stolicy Limie. Arequipa położone jest w górach Cordillera Volcanica, na zboczach czynnego i słynnego wulkanu o tej samej nazwie. Arequipa gwarantuje odwiedzającym go turystom możliwość zrobienia niepowtarzalnych zdjęć ale również daje okazję zwiedzić cały szereg unikalnych zabytków i budowli, na czele z kościołem Jezuitów La Campana wybudowanym w typowym dla tego regionu stylu mestizo. Główną aortą miasta jest ulica San Juan de Dios, obok której znajdują się liczne restauracje, kawiarnie sklepy. Jednym z bardziej wyróżniających się zabytków w Arequipa jest słynny Klasztor Monasterio de Santa Watalina.

Machu Picchu

Machu Picchu - to niewątpliwie najbardziej znana atrakcja turystyczna Peru, która oficjalnie od 2007 roku jest jednym z siedmiu cudów świata. Machu Picchu stanowi najlepiej zachowane miasto Inków, położone w odległości 112 km od Cusco. Machu Picchu znajduje się na wysokości 2090-2400 m n.p.m., i usytuowane jest na przełęczy pomiędzy Wayna Picchu i Machu Picchu w masywie Kordylierów, w Andach Peruwiańskich. Miasto Machu Picchu powstało około  XV wieku, i w zaledwie kilkanaście lat zostało w bardzo tajemniczy sposób opuszczone przez jej mieszkańców. W początkowej fazie badawczej ruiny miasta utożsamiano z Vilcabambą (uważaną za ostatnią stolicę Inków), jednak badania archeologiczne ujawniły że mogło to być sanktuarium Dziewic Słońca a nie jak pierwotnie uważano typowe miasto twierdza. Na pobliskich zboczach Machu Picchu znajdują się liczne tarasy uprawne. Samo miasto zbudowano z jasnego granit zaś jego konstruktorzy maksymalnie wykorzystali istniejącą rzeźbę terenu łącząc mury z istniejącymi wcześniej skałami. W niższej, wschodniej części miasta znajdują się pozostałości dzielnic mieszkalnych. Położona wyżej część zachodnia to zabudowania centrum kulturowego. Stąd można przejść do położonego najwyżej obserwatorium astronomicznego - Intihuatana (miejsce, gdzie przystaje słońce). Obserwacje astronomiczne prowadzone były także ze zbudowanej na planie podkowy Wieży Słońca oraz Świątyni Trzech Okien. Budowle te miały tak usytuowane otwory okienne, aby padające przez nie słońce podczas przesilenia zimowego oświetlało kamień we wnętrzu pomieszczenia. Machu Picchu to niewątpliwe bardzo mistyczne miejsce, które dzięki swojemu położeniu i malowniczego krajobrazu, stanowi niepowtarzalną atmosferę, i daje zrozumienie dlaczego zaliczane jest do cudów świata.

Jezioro Titicaca

Jezioro Titicaca - to największe z wysokogórskich jezior świata, które położone jest na terenach płaskowyżu Altiplano (na grancy z Boliwią) na wysokości 3812 m n.p.m. Jezioro Titicaca ma powierzchnię 8288 km2, i można podzielić je na dwa regiony, północny zwany - Chucuito i południowy - Huinaymarca, które są połączone wąską cieśniną Tiquina. Jezioro Titicaca jest niebywałą atrakcją turystyczną gdzie będziemy mogli obserwować życie lokalnych Indian Uru, których osady tworzą pływające wyspy (islas flotantes) zrobione z trzciny totora. Z trzciny zrobione są tu również piękne i niespotykane nigdzie indziej domy, szałasy oraz łodzie, zwane konikami. Indianie Uru zajmują się głównie rybołówstwem oraz uprawą roli na niewielkich działkach nad brzegami Titicaca, w tym wypasem słynnych i pięknych lam. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem ruchu turystycznego, nieodłącznym elementem krajobrazu stały się kramy z haftami, gdzie Indianki Uru sprzedają swoje wyroby z napisem Titicaca lub Uru.

Biała Kordyliera

Biała Kordyliera - jest najwyższym grzbietem zachodniego pasma Gór Andów, której aż 12 szczytów przekracza wysokość ponad 6000 m n.p.m. Nazwa ściśle związana jest z krainą wiecznych śniegów. To właśnie tutaj spływają liczne lodowcowe, z których największy Ancash osiąga ponad 1000 m długości. Biała Kordyliera pocięta jest  głębokimi dolinami odwadniają liczne potoki, zasilające swymi wodami Santa, jedną z sześciu stale płynących  rzek zachodnich wybrzeża Peru. W okolicach Paron i Llanganuco znajdują się liczne jeziora polodowcowe, z których największe ma ok. 0,5 km2 powierzchni. Na terenie Huascaran i Aguja Nevada powstał park narodowy, który uważany jest za jeden z najwyższych na świecie. Obszary Białej Kordyliery od lat ściąga rzesze turystów a ściślej najwybitniejszych alpinistów świata. Bazą wypadową dla licznych ekspedycji alpinistycznych i badawczych są osiedla leżące w dolinie Santa, w tym Yungay.

Montania

Montania - to kolejne miejsce, które warto odwiedzić podróżując po Peru. Nizinny obszar Montanii zajmujący blisko 700 tys. km2 należy do dorzecza największej rzeki Ameryki Południowej - Amazonki. Montania to przede wszystkim wilgotny las równikowy, który przecinają płynące rzeki z licznymi kanałami. Okręg ten to niewątpliwie raj dla miłośników przyrody gdyż posiada aż 800 gatunków drzew. W lasach żyją również liczne gatunki zwierząt jak małpy, pancerniki, oceloty, jaguary, żółwie, węże, w tym słynne piranie osiągające 4 m długości, zwane paiche. Co ciekawe Peruwiańczycy również zajadają się tymi rybami, i należy przyznać iż najlepiej smakują im pieczone w ognisku lub też smażone. Ludność tubylczą stanowi tutaj kilka tysięcy Indian Jivaros i Amarakairis, trudniących się rybołówstwem, myślistwem i zbieractwem. Głównym centrum turystycznym tego regionu jest stolica prowincji Loreto - lquitos, skąd możemy udać się na jedną z licznych organizowanych tutaj wypraw do majestatycznej Amazonii.

Zobacz Zdjęcia z Peru

 


Peru w Obiektywie

Stolica Peru - Lima

Lima Peru

Góry Andy w Peru

Peru - Góry Andy

Peru Machu Picchu

Peru Machu Picchu

Zobacz Również

Zdjęcia z Peru
Atrakcje Turystyczne Peru
Peru Hotele

Linki Zewnętrzne
Peru WikiPedia


Europa | Ameryka Północna  | Ameryka Południowa | Azja | Australia i Oceania | Afryka  | Kontakt | Reklama

Prawa Autorskie - Internetowy Przewodnik Turystyczno-Informacyjny WakacjezPrzewodnikiem.pl 2006-2012